Gwyddor y Dinesydd

Cysylltu dinasyddion a gwyddoniaeth trwy feithrin cyfranogiad gweithredol.

Mae gwyddoniaeth dinasyddion yn ymchwil wyddonol a gynhelir gyda chyfranogiad gan y cyhoedd. Gall dinasyddion-wyddonwyr ddylunio arbrofion, casglu data, dadansoddi canlyniadau, a datrys problemau.

Mae Portalis yn credu’n gryf mewn Gwyddor Dinesydd ac mae’n datblygu prosiectau sy’n ymwneud ag elfennau o godi ymwybyddiaeth, hyfforddiant a thirfesur, ac felly’n cynnwys y cyhoedd ar wahanol lefelau.

Gall unrhyw un fod yn ddinesydd-wyddonydd, ni waeth o ble maen nhw’n dod. Does dim ots pa mor hen ydych chi na beth yw eich cefndir. Y cyfan sydd ei angen yw peth amser, chwilfrydedd, a synnwyr o ryfeddod.

Digwyddiadau i ddod

Ewch i’n tudalen digwyddiadau i gael gwybod am ein digwyddiadau sydd i ddod.

Digwyddiadau blaenorol

Cliciwch isod i gael gwybod am ddigwyddiadau gwyddoniaeth dinasyddion sydd wedi’u cynnal hyd yma.