Portalis

Ymweld ag Iwerddon a Chymru

Chwe chymuned arfordirol:

Tan-y-bwlch

Aberystwyth, yng Ngheredigion, Cymru

Dwyrain Dunmore

Aber Waterford, Iwerddon

Dyffryn Aeron

yng Ngheredigion, Cymru

Wexford, Iwerddon

Penrhyn Hook

Llangrannog

yng Ngheredigion, Cymru

Aber Waterford

ardal yr harbwr a’r pentrefi arfordirol cyfagos, Iwerddon

Ymweld

Rhanddeiliaid Twristiaeth Portalis

Cydweithredu a gweithio ar y cyd yw'r allwedd

Partneriaid Portalis