Profiad ymwelwyr dros dro â Phortalis

Dweud eich dweud!

Mae eich barn chi’n bwysig iawn. Mae’r arolwg yn cymryd tua 2 funud i’w gwblhau. Bydd cwblhau’r arolwg byr hwn am eich ymweliad yn helpu ein prosiectau yn y dyfodol.

Mae pob ateb yn ddienw. Mae croeso i chi hepgor unrhyw gwestiwn.