Ceredigion’s Early Prehistory: Old Stones, New Findings.

What: Join Professor Martin Bates at Tafarn-y-Vale for a talk exploring the archaeology on your doorstep!

Where: Tafarn y Vale, Ystrad Aeron

When: Sunday 2nd April at 3pm

Who: All welcome

Cost: Free

Title: Ceredigion’s Early Prehistory: Old Stones, New Findings.

In 2019 and 2021 the Portalis project archaeologists excavated a site at Talsarn in the Aeron Valley, finding evidence of Mesolithic and Neolithic people living in the area 9000-4000 years ago. In April and May this year they will be returning to carry out more excavations and hopefully make new discoveries that will help us to reconstruct the lives of people living in Ceredigion thousands of years ago.

Come along to learn more about these discoveries and find out how you can get involved.

This work is part of a €1.95 million project called Portalis, a cross-border, transdisciplinary pilot project that explores the earliest connections between Ireland and Wales. The funding for the project comes from the European Regional Development Fund, through the Ireland Wales Cooperation programme. The project is led by Waterford Institute of Technology and is supported by the University of Wales Trinity Saint David, Ceredigion County Council and Waterford Chamber of Trade.

 

Beth: Ymunwch â’r Athro Martin Bates yn Nhafarn-y-Vale am sgwrs yn archwilio’r archaeoleg sydd ar garreg eich drws!

Ble: Tafarn y Vale, Ystrad Aeron

Pryd: Dydd Sul 2 Ebrill am 3 o’r gloch

Pwy: Croeso i bawb

Cost: Am ddim

Teitl: Cyfnod cynhanes cynnar Ceredigion: hen feini, canfyddiadau newydd

Yn 2019 a 2021 bu archeolegwyr prosiect Portalis yn cloddio safle yn Nhalsarn yn Nyffryn Aeron gan ddod o hyd i dystiolaeth o bobl Fesolithig a Neolithig oedd yn byw yn yr ardal rhwng 9000-4000 o flynyddoedd yn ôl. Ym misoedd Ebrill a Mai eleni byddant yn dychwelyd i wneud rhagor o waith cloddio a gobeithio y byddant yn gwneud darganfyddiadau newydd a fydd yn ein helpu i ail-greu bywydau pobl oedd yn byw yng Ngheredigion filoedd o flynyddoedd yn ôl.

Dewch draw i ddysgu mwy am y darganfyddiadau hyn a darganfod sut y gallwch chi gymryd rhan.

Mae’r gwaith hwn yn rhan o brosiect €1.95 miliwn o’r enw Portalis, sef prosiect peilot traws-ddisgyblaethol a thrawsffiniol sy’n archwilio’r cysylltiadau cynharaf rhwng Iwerddon a Chymru. Daw’r cyllid ar gyfer y prosiect gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Gydweithredu Iwerddon Cymru. Arweinir y prosiect gan Sefydliad Technoleg Waterford, ac fe’i cefnogir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Cyngor Sir Ceredigion a Siambr Fasnach Waterford.

https://www.portalisproject.eu/

Date

Apr 02 2023
Expired!

Time

3:00 pm - 5:00 pm

Location

Tafarn y Vale, Ystrad Aeron

Leave A Comment

Go to Top