Dearadh eispéiris do Chuairteoirí

Ag Aontú i gcomhchuspóir na comhfhorbartha faoi stiúir saoránach

Príomhsprioc an tionscadail Portalis is ea comh-eispéireas sealadach trasteorann ardleibhéil do chuairteoirí a fhorbairt i Músaem Seoda Phort Láirge, Éire agus i Músaem Ceredigion, an Bhreatain Bheag. Insíonn na heispéiris seo do chuairteoirí scéal an turais dhaonna ba thúisce idir an Bhreatain Bheag agus Éire, le tacaíocht ó chnuasach déantúsán Méisiliteach ar líne agus as líne.

Déanfar dearadh an eispéiris tosaigh do chuairteoirí a oiriúnú ansin ina eispéireas buan oidhreachta ardleibhéil do chuairteoirí, ag insint scéal an turais is luaithe idir an Bhreatain Bheag agus Éire agus forbairt na hoibríochta Portalis féin.

Léiríonn an tionscadal comhoibriú trasteorann trí Aip a fhorbairt le chéile chun feidhmiú mar mhol do na micri-chinn scríbe áitiúla ar fud na réigiún, agus tabharfaidh sé rochtain don chuairteoir ar scéalta ar leith agus bealach chun na scéalta sin a cheangal lena chéile i ngréasán – agus dá bhrí sin na cinn scríbe sin a cheangal freisin.

Beidh cuairteoirí in ann rochtain a fháil ar ábhar chun cabhrú le réamhphleanáil, gach céim a shaibhriú agus ábhar machnamhach ó eispéireas a chruthú dá dturas chuig na sé phobal a bhfuil baint acu leis an tionscadal. Dá réir sin, cuideoidh an t-ábhar seo ó eispéireas le cuairteoirí tacú le caidreamh leanúnach idir cuairteoirí agus limistéar an chósta, tacóidh sé le turais ar ais chuig na háiteanna seo amach anseo agus cuirfidh sé cuairteoirí nua féideartha ar an eolas.

Tá d’acmhainn ann feabhas a chur ar an eispéireas do chuairteoirí agus ar an gcaoi sin fás gorm agus fás glas a fhorbairt chun áit níos tarraingtí a dhéanamh den réigiún le cónaí ann, le hoibriú ann, le hathlonnú ann agus le cuairt a thabhairt air.

Suímh na Músaem