Portalis: Family Foraging Walk in Tan y Bwlch with Jade Mellor

About this event

What: Join Portalis and Jade Mellor for a foraging walk along the coast path at Tan y Bwlch.

Where: Meet in the carpark at Tan y Bwlch beach (see map)

What3Words: texts/flocking/amid

When: Saturday 22nd July 2023

Walks start from 11:00 and 14:00 and last about 1.5 hours

Who: Suitable for ages 8+

Cost: Free

Additonal Information: Pay and Display car-parking available

Title: Family Foraging Walk in Tan y Bwlch with Jade Mellor

Join Portalis and Jade Mellor for a foraging walk at Tan y Bwlch.

Have you ever wondered what plants and fungi our ancient ancestors would have included in their meals?

Join Jade Mellor (Wild Pickings CIC) and Portalis archaeologists to discover the food sources available to people living in Mesolithic Ceredigion 10,000-6000 years ago.

This work is part of a €1.95 million project called Portalis, a cross-border, transdisciplinary pilot project that explores the earliest connections between Ireland and Wales. The funding for the project comes from the European Regional Development Fund, through the Ireland Wales Cooperation programme. The project is led by Waterford Institute of Technology and is supported by the University of Wales Trinity Saint David, Ceredigion County Council and Waterford Chamber of Trade.

https://portalisproject.eu/

https://portalisproject.eu/map/

 

Beth: Ymunwch â Portalis a Jade Mellor am daith chwilota ar hyd yn Nhan y Bwlch.

Ble: Cyfarfod yn y maes parcio ar draeth Tan y Bwlch (gweler y map)

What3Words: texts/flocking/amid

Pryd: Dydd Sadwrn 22 Gorffennaf 2023

Bydd y teithiau cerdded yn cychwyn am 11 o’r gloch a 2 o’r gloch ac yn para tua 1.5 awr

Pwy: Yn addas ar gyfer oedran 8+

Cost: Am ddim

Gwybodaeth Ychwanegol: Maes parcio Talu ac Arddangos ar gael.

Teitl: Taith Gerdded Chwilota Teuluol yn Tan y Bwlch gyda Jade Mellor

`Ymunwch â Portalis a Jade Mellor am daith chwilota ar hyd yn Nhan y Bwlch.

A ydych chi erioed wedi meddwl pa blanhigion a ffyngau y byddai ein hynafiaid hynafol wedi’u cynnwys yn eu prydau?

Ymunwch â Jade Mellor (CBC Wild Pickings) ac archeolegwyr Portalis i ddarganfod y ffynonellau bwyd sydd ar gael i bobl oedd yn byw yng Ngheredigion yn stod y cyfnod Mesolithig, 10,000-6000 o flynyddoedd yn ôl.

Mae’r gwaith hwn yn rhan o brosiect €1.95 miliwn o’r enw Portalis, sef prosiect peilot traws-ddisgyblaethol a thrawsffiniol sy’n archwilio’r cysylltiadau cynharaf rhwng Iwerddon a Chymru. Daw’r cyllid ar gyfer y prosiect gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Gydweithredu Iwerddon Cymru. Arweinir y prosiect gan Sefydliad Technoleg Waterford, ac fe’i cefnogir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Cyngor Sir Ceredigion a Siambr Fasnach Waterford.

https://portalisproject.eu/

https://portalisproject.eu/map/

Date

Jul 22 2023
Expired!

Time

11:00 am - 3:30 pm

Leave A Comment

Go to Top