Deiseanna turasóireachta ar leithinis Cheann Duáin a fhiosrú

Ceardlann Líonra Cultúrtha Trasteorann Poiblí chun deiseanna turasóireachta cultúrtha áitiúla a fhorbairt

Maidir leis an imeacht seo

Tá Portalis, tionscadal maoinithe ag an AE a fhiosraíonn an chéad nasc idir Éirinn agus an Bhreatain Bheag ag dul siar go dtí an tréimhse Mhéisiliteach, ag tabhairt cuireadh do bhaill den phobal freastal ar shraith ceardlann a bheidh ar siúl i sé phobal ar leith cois cósta in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag.

Féachfaidh na himeachtaí rannpháirtíochta áitiúla trasteorann le tionscadal Portalis a thabhairt isteach agus fiosrófar conas is féidir gnéithe den tionscadal a úsáid chun turasóireacht chultúrtha a fhorbairt sna pobail chósta agus ina gceantair máguaird.

In Éirinn, cuirfear tús leis an tsraith i Faithlegg ar an 29 Meán Fómhair ag 7.30pm ag Park Rangers Football Club. Leanfaidh Dún Mór Thoir é ar an 18 Deireadh Fómhair ag 7.30pm i Halla an Iascaire, agus ar deireadh beidh dhá imeacht i Loch Garman le bheith ar siúl i mí Dheireadh Fómhair ag 7.30pm ag an ionad le deimhniú. Cuirfear sólaistí ar fáil.

Réitigh a lorg ar dhúshláin chomhroinnte

Is é aidhm fhoriomlán an tionscadail Portalis eispéiris úrscothach réaltachta fhíorúla (VR) le tacaíocht do chuairteoirí a chruthú ag dhá phríomh-mhúsaem i bPort Láirge agus sa Bhreatain Bheag, ag nascadh le heispéiris ceann scríbe feadh an chósta, chomh maith le scannánaíocht, clár nua. aip shoghluaiste, taispeántas 3D ar líne, agus go leor imeachtaí agus tionscnamh spreagúla eile a thacóidh le pobail agus gnólachtaí in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag.

Tionscadal píolótach trasdisciplíneach €1.95m treoraithe ag dearadh é Portalis, arna thacú ag maoiniú €1.5m ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa trí Chlár Comhair na hÉireann agus na Breataine Bige, www.irelandwales.eu Tá an tionscadal á stiúradh ag Ollscoil Teicneolaíochta an Oir-Dheiscirt agus tá tacaíocht aige ó Ollscoil na Breataine Bige, Coláiste na Tríonóide, David, Comhairle Contae Ceredigion agus Comhlachas Tráchtála Phort Láirge.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Portalis tabhair cuairt le do thoil: https://portalisproject.eu/

Date

Oct 24 2022
Expired!

Time

7:30 pm - 10:00 pm

Location

Fethard Hall
Fethard-on-Sea, Co. Wexford

Organizer

Tionscadal Portalis

Leave A Comment

Go to Top