Artist Preswyl | Artist in Residence Workshop

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn. (Byddwch yn barod i ddwyno, byddwn yn defnyddio siarcol, sialc a chlai ocr). Gwneud hud a lledrith mesolithig gyda ffyn, cerrig, plu ac esgyrn. Darlunio gyda deunyddiau naturiol a hynafol, i ddarganfod y byd mesolithig ac i gysylltu â byd natur sydd dan fygythiad heddiw.Byddwn yn gwneud ein brwshis a’n hoffer marcio o ddeunyddiau y byddwn yn eu casglu. Byddwn yn arbrofi gyda marciau, symbolau a motiffau o’r presennol a’r gorffennol gan ddefnyddio siarcol, sialc, clai ocr ac esgyrn. Gan dynnu ein creadigaethau ynghyd, byddwn yn gwneud offrwm cerfluniol i elfennau pwerus y tir, yr awyr a’r môr, a ninnau yn oes yr argyfwng hinsawdd.
Children to be accompanied by an adult. (Be prepared to get a bit messy, we will be using charcoal, chalk and ochre.) Making Mesolithic magic with sticks, stones, feathers and bones. Drawing fun with natural and ancient materials, to discover the mesolithic world and connecting to today’s threatened flora and fauna. We will make our own brushes and mark making tools from found and gathered materials. We will explore our marks, symbols and motifs past and present using charcoal, ochre, chalk and bone. Bringing our creations together we will make a sculptural offering to the powerful elements of land, sky and sea and to connect through materials amidst the climate crisis.

Date

Jun 17 2023
Expired!

Time

10:30 am - 12:30 pm

Location

Amgueddfa Ceredigion Museum
Terrace Road Aberystwyth SY23 2AQ United Kingdom

Leave A Comment

Go to Top