10,000 bliain léarscálaithe

Cliceáil tríd an turas chun an nasc is luaithe idir Éire agus an Bhreatain Bheag a aimsiú

Léarscáilíonn Portalis scéal an chéad turais idir Éirinn agus an Bhreatain Bheag, ag dul siar chomh fada leis an tréimhse Mhéisiliteach, thart ar 10,000 bliain ó shin. Déanann ár dtionscadal imscrúdú ar an gcaoi ar oiriúnaigh na chéad lonnaitheoirí sin iad féin dá dtimpeallacht chun maireachtáil agus féachann sé lena thuiscint an bhfuil aon slite dá leithéid ann inar féidir linn oiriúnú d’athrú aeráide sa lá atá inniu ann.