Gweithdy i’r teulu cyn oed ysgol | Preschool age family workshop

Plant cyn oed ysgol a rhieni/ gofalwyr (byddwch yn barod i ddwyno, byddwn yn defnyddio siarcol, sialc a chlai ocr). Arbrofi anniben gyda marciau, a hud a lledrith y mesolithig. Hwyl creadigol synhwyraidd gyda deunyddiau naturiol. Chwarae gyda phren, hadau, cerrig a chlai i lapio, gwthio, cydbwyso a phentyrru. Defnyddio anifeiliaid, nythod a chysgodfannau mesolithig fel ysbrydoliaeth.
Preschool age and parents/ carers ( prepare to get a bit messy, we will be using charcoal, chalk and ochre). Messy mark making and the magic of the Mesolithic. Sensory creative fun with natural materials. Play with wood, seeds, stones and clay to wrap, thread, balance and stack. Using Mesolithic animals, nests and shelters as inspiration.

Date

Jun 13 2023
Expired!

Time

11:00 am - 12:00 pm

Location

Amgueddfa Ceredigion Museum
Terrace Road Aberystwyth SY23 2AQ United Kingdom

Leave A Comment

Go to Top